Strona główna

SZKOLENIE Z

TECHNIKI

MALOWANIA HYDRODYNAMICZNEGO

PODWYŻSZAMY KWALIFIKACJE

Wybierz dogodny dla Ciebie

termin w formularzu i zapisz się!

CEL SZKOLENIA

Celem kursu jest teoretyczne oraz praktyczne przekazanie wiedzy o zagadnieniach decydujących o prawidłowej organizacji i realizacji procesu malowania hydrodynamicznego


DLA KOGO JEST SZKOLENIE ?

Kurs adresowany dla wszystkich użytkowników agregatów hydrodynamicznych tych zupełnie początkujących jak i mających doświadczenie zawodowe a chcących doskonalić swoje kompetencje i umiejętności w obszarze malowa natryskowego. Grupy tworzone są pod względem poziomu uczestników.

ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie składa się głównie z zajęć praktycznych, które poprzedzone będą wykładem teoretycznym oraz instruktażem. 

W zależności od poziomu wyjściowego kursantów ilość czasu poświęcona danym zagadnieniom będzie się różnić.

TEORIA

Podczas teorii poruszone zostaną wszystkie istotne zagadnienia dla użytkowników agregatów, min.:

 • Dobór parametrów technicznych do prawidłowej aplikacji różnorodnych farb
 • Optymalny dobór agregatu w zależności od: rodzaju wykonywanych  prac; intensywności wykonywanych prac oraz rodzaju stosowanych materiałów
 • Budowa i charakterystyka techniczno-użytkowa sprzętu aplikacyjnego
 • Kontrola i dobór parametrów sprzętu aplikacyjnego
 • Sposoby pielęgnacji i konserwacji sprzętu
 • Prawidłowa technika aplikacji metodą natrysku hydrodynamicznego (krok po kroku)
 • Prawidłowe zabezpieczanie niemalowanych powierzchni 
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie użytkowania sprzętu aplikacyjnego oraz zasady zachowania w strefie malowania
 • Prawidłowa organizacja procesu malowania
 • Profesjonalna aplikacja farby
 • Praktyka pod kątem - optymalnego zużycia farb i uniknięcia nadmiernych emisji i zanieczyszczeń powietrza; rozmiary dysz w praktyce
 • Typowe błędy pogarszające efekt ekonomiczny malowania

PRAKTYKA

Podczas praktyki kursanci będą pracowali zarówno na symulatorze jak i na ściance do malowania z agregatem hydrodynamicznym.

W zależności od poziomu wyjściowego i umiejętności kursantów ilość czasu spędzona na ćwiczeniach na symulatorze oraz ściance będzie się różnić.

PRAKTYKA NA SYMULATORZE

Profesjonalnie dobrany, autorski program szkolenia poprowadzi kursantów przez każdy etap od malowania w 2D w celu opanowania podstaw i wypracowania poprawnych nawyków malowania pistoletem typu Airless po malowanie z goglami VR bardziej zaawansowanych przedmiotów. 

Każdemu uczestnikowi zostanie nadane indywidualne konto użytkownika gdzie zapisywane będą wszystkie wyniki, filmy z procesu aplikacji z opcją późniejszego odtworzenia oraz widoczny będzie wykres poczynionych postępów.

W trakcie szkolenia maszyna wskaże wszystkie ewentualne błędy i wskaże je w mapie błędów czy diagramie ruchu jak np.:

Podczas kursu nabędziesz precyzję i opanujesz technikę malowania poprzez takie

parametry jak:

 • długość trzymania spustu
 • odpowiednia odległość od malowanego przedmiotu
 • odpowiedni kąt trzymania pistoletu
 • poprawna technika malowania „na zakładki”
 • odpowiednia prędkość aplikacji
 • Grubość suchej powłoki ( zacieki, niedomalowania, etc)
 • Ruch ręki (za szybko/ za wolno)
 • Odległość od przedmiotu (za blisko/ za daleko)

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • posiadał gruntowną wiedzę z zakresu maszyn, akcesoriów do malowania natryskowego agregatem hydrodynamicznym,
 • posiadał wiedzę o zagadnieniach decydujących o prawidłowej organizacji i realizacji procesu malowania
 • posiadał przydatną wiedzę z zakresu serwisu i metod obsługi agregatu
 • posiadał wiedzę o typowych błędach pogarszających efekt ekonomiczny malowania
 • potrafił zdiagnozować problem związany z agregatem
 • posiadał wiedzę z prawidłowego serwisowania i napraw sprzętu, doboru odpowiednich filtrów, dysz
 • w stanie dobrać maszynę oraz akcesoria pod konkretną inwestycję

Cel edukacyjny szkolenia